Nabízíme psychoterapii a psychologické poradenství dospělým, dětem a párům, kteří se ocitají v náročné životní situaci nebo se chtějí věnovat svému osobnostnímu růstu.

Můžeme pomoci s těmito tématy:

  • problematikou partnerských vztahů (krize ve vztahu, paralelní vztahy, neefektivní komunikace atd.),
  • vývoj a výchova dětí, vztahy mezi rodiči a dětmi,
  • komunikace mezi lidmi - naslouchání, asertivita, manipulace,
  • sebevědomí, sebepoznání,
  • konflikty mezilidské i vnitřní,
  • porozumění emocím
  • stres a jeho zvládání,
  • vztah sám k sobě - sebepřijetí a sebeláska,
  • úzkost, obavy a deprese,
  • psychosomatické onemocnění
 

© Copyright rodinnykruh